MR Configurator2
MR Configurator2
Serwonapędy AC MELSERVO Oprogramowanie do konfiguracji i obsługi napędów serwo
Postępując zgodnie z wyświetlanymi zalecaniami, można zakończyć konfigurację wzmacniacza serwo.

Bazujące na Windows oprogramowanie setup pozwala na perfekcyjne dostosowanie serwonapędu i przyłączonych serwomotorów. Za pomocą tego oprogramowania użytkownik może przez PC nadzorować różne dane, wykonywać funkcje diagnozy, wprowadzać i zabezpieczać parametry oraz przeprowadzać rozruchy testowe.

Analiza maszyny

Poprzez analizę maszyny można stwierdzić w ciągu 30 sekund częstotliwość rezonansu systemu mechanicznego po przyłączeniu silnika.

Symulacja maszyny

Rezultat analizy maszyny służy do obliczania modelu symulacji. Za pomocą modelu symulacji można przewidzieć reakcje systemu mechanicznego. Można przedstawić wpływ różnych wzorów poleceń, mocy silnika i czynników wzmacniania na krzywe prędkości obrotowej i momentu obrotowego oraz odchylenia standardowe bez włączania maszyny.

Automatyczne ustawianie wzmacniania

Oprogramowanie ustala automatycznie czynnik wzmacniania, który gwarantuje najkrótszy czas pozycjonowania przy jednoczesnym minimalnym przeregulowaniu i minimalnej wibracji. Funkcja służy do dokładnego dostosowania systemu.

Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies